Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/01257

Lovgivning

  • 3
  • 12a
  • 14a

Låneformidler betalte bøde for manglende kreditoplysninger og for vildledning

En låneformidler betalte en bøde på 25.000 kroner for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, § 12 a og 14 a, i forbindelse med markedsføring af forbrugerkreditter på en hjemmeside.

Låneformidleren havde oprettet en hjemmeside, hvor låneformidleren tjente penge på at formidle forbrugerkreditter på mellem 10.000 kr. og 250.000 kr. for en bank.

På hjemmesiden kunne forbrugeren klikke sig ind på en låneberegner og vælge lånebeløb og løbetid. Herefter fremkom talstørrelser for den nominelle rente p.a., den pålydende rente p.a., ÅOP samt kreditomkostningerne. Derimod blev der ikke samme sted på siden oplyst om, hvorvidt debitorrenten var variabel, og hvilket samlet beløb forbrugeren skulle betale tilbage. Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med markedsføringslovens § 14 a.

Endvidere blev det ikke oplyst, at den variable rente blev fastsat på baggrund af CIBOR 3-renten. Forbrugerombudsmanden fandt, at denne oplysning skulle gives som en del af beskrivelsen af lånets væsentligste karakteristika, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 1.

Det blev heller ikke på hjemmesiden klart og tydeligt oplyst, hvad navnet og adressen var på den bank, på hvis vegne låneformidleren handlede. Navnet på banken stod kun allernederst i ansøgningsblanketten, som forbrugeren kunne vælge at udfylde for at ansøge om lån på hjemmesiden. Af forarbejderne til markedsføringslovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, fremgår, at der også skal gives navn og adresseoplysninger på de samarbejdspartnere, den erhvervsdrivende handler på vegne af.

Når oplysningen om, at det var banken, som forbrugeren fik lån hos, kun var placeret allernederst i en lang låneansøgningsblanket, kunne forbrugerne risikere helt at overse oplysningen. Dermed kunne forbrugerne komme til at tro, at låneformidleren var kreditgiver. Det mente Forbrugerombudsmanden var egnet til at vildlede forbrugerne.

På baggrund af en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden vedtog låneformidleren et udenretligt bødeforlæg på 25.000 kr.