Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/07201

Lovgivning

  • 1

Mangelfulde oplysninger ved markedsføring af boliglån

Ved markedsføring af boliglån på hjemmesider, hvor der er mulighed for bestilling, skal den erhvervsdrivende give forbrugerne en lang række kreditoplysninger som fx debitorrenten på lånet og de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

En erhvervsdrivende, der formidlede boliglån via sin hjemmeside havde som information til forbrugerne indsat en såkaldt låneberegner på sin hjemmeside. Ved indtastning af en given talstørrelse kunne forbrugeren få oplyst, hvad det kostede at låne et bestemt beløb. 

Efter skiltningsbekendtgørelsen er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt. En erhvervsdrivende skal ved markedsføring af lån på hjemmesider, hvor der samtidig er mulighed for bestilling som minimum give en række oplysninger om de låne- og kredittilbud, der er mest almindeligt forekommende hos den pågældende erhvervsdrivende, jf. skiltningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Som eksempler herpå kan blandt andet nævnes debitorrenten, herunder om denne er fast eller variabel, ÅOP og evt. andre omkostninger i forbindelse med oprettelsen af lånet.

Ved markedsføring boliglån skal der samtidig vises et konkret eksempel, der tage udgangspunkt i standardforudsætningerne i skiltningsbekendtgørelsens bilag 1, jf. bekendtgørelsens § 4. Disse oplysninger fremgik ikke af hjemmesiden, og Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at hjemmesiden ikke opfyldte skiltningsbekendtgørelsens oplysningskrav.