Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/14112

Lovgivning

  • 3
  • 14a

Mangelfulde oplysninger ved markedsføring af kreditaftaler - markedsføringslovens §§ 3 og 14 a

Forbrugerombudsmanden fandt, at en låneudbyders ”låneberegner” på selskabets hjemmeside gav mangelfulde oplysninger ved markedsføring af kreditaftaler.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at han fandt en låneudbyders ”låneberegner” på selskabets hjemmeside i strid med markedsføringslovens § 14 a, når der ikke var oplysninger om debitorrenten, herunder om denne var fast eller variabel eller begge dele. Da det af teksten på forsiden fremgik, at man kunne låne mellem 100 og 5.000 kr. i 1-30 dage til 0 %, burde det desuden præciseres, hvad renten på 0 % dækker over, og for hvilke lånebeløb.

På baggrund af en klage vurderede Forbrugerombudsmanden en låneudbyders markedsføring af kreditaftaler på udbyderens hjemmeside. Det kunne konstateres, at selskabet anvendte begreber som ”Beløb”, ”Total” og ”Rente” i selskabets låneberegner, og at det ikke fremgik, hvorvidt den oplyste rente var et udtryk for debitorrenten. Ligeledes fremgik det ikke om debitorrenten var fast eller variabel, og den oplyste rente var ligeledes angivet i kroner.

Af forsiden på hjemmesiden fremgik det endvidere, at man kunne låne mellem 100 og 5.000 kr. i 1-30 dage. Af en supplerende tekst fremgik det, at første lån var gratis, og rentesatsen blev angiver til 0 %. Det fremgik ikke, hvad denne sats på 0 % var et udtryk for.

Forbrugerombudsmanden gjorde ved sin henvendelse til låneudbyderen opmærksom på at en overtrædelse af §§ 3 og14 a kunne straffes med bøde.