Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/07357

Lovgivning

  • 14a
  • 3

Realkreditinstitutters markedsføring af renten er omfattet af § 14 a

Markedsføring af realkreditlån, hvor der i navnet eller på anden måde indgår angivelser af rentesatsen, er omfattet af kreditoplysningsbestemmelsen i markedsføringslovens § 14 a.