Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02205

Lovgivning

  • 13
  • 11
  • Kreditaftaleloven

Uanmodet henvendelse og manglende oplysninger ved salg af konvertible virksomhedsobligationer

Hjemmebesøg i salgsøjemed kræver samtykke fra forbrugeren. Ved salg af værdipapirer skal oplysningspligten i forbrugeraftalelovens § 13 opfyldes, og kreditkontrakten skal blandt andet indeholde oplysninger om ÅOP samt om fortrydelsesret efter kreditaftalelovens § 19.