Afgørelse

Sagsnummer
18/04357

Lovgivning

  • 14a

Bøde for utilstrækkelige eksempler på låneomkostninger

En lånevirksomhed blev ved Østre Landsret idømt en bøde på 25.000 kr. for ikke at have givet tilstrækkelige oplysninger om låneomkostningerne i en låneberegner på virksomhedens hjemmeside.

Når en virksomhed markedsfører en rente eller en månedlig ydelse på et lån til forbrugere, skal virksomheden give en række oplysninger om omkostningerne for lånet – bl.a. hvor meget forbrugeren i alt skal betale tilbage. Oplysningerne skal gives klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et egnet eksempel – også kaldet et repræsentativt eksempel. Dette følger af markedsføringslovens § 18.

Under overskriften ”Hvor meget vil du låne?” viste lånevirksomheden en låneberegner på sin hjemmeside, hvor forbrugeren kunne vælge et ønsket lånebeløb på mellem 5.000 og 300.000 kroner og justere den månedlige ydelse og lånets løbetid. Afhængigt af, hvilket lånebeløb forbrugeren valgte, viste låneberegneren omkostningerne ved lån på henholdsvis 25.000 kroner, 50.000 kroner eller 120.000 kroner.

Det betød, at forbrugere, der f.eks. indtastede et lånebeløb på 34.000 kroner med afbetaling over 7 år, fik vist et eksempel på omkostninger ved at tage et lån på 25.000 kroner over 6 år.

Østre Landsret fastslog, at de tre eksempler på låneomkostninger, der fremkom, når forbrugeren indtastede et lånebeløb og lånetid, ikke var tilstrækkeligt repræsentative, da eksemplerne kunne afvige væsentligt fra omkostningerne ved det lån, som forbrugeren rent faktisk havde indtastet i låneberegneren.

På den baggrund fandt landsretten, at lånevirksomheden havde overtrådt kravet om, at låneomkostningerne skal vises ved hjælp af repræsentative eksempler i markedsføringslovens § 14 a, stk. 2 (nu § 18, stk. 2).

Landsretten vurderede dog, at oplysningerne om låneomkostningerne var vist på en tilstrækkelig fremtrædende måde og frifandt derfor lånevirksomheden for denne del.

Landsretten lagde ved frifindelsen vægt på:

  • at markedsføringen ikke indeholdte billeder, der kunne fjerne fokus fra eksemplet med låneomkostningerne,
  • at mængden af tekst i markedsføringen var relativ begrænset,
  • at markedsføringen var enkel og overskuelig og uden effekter, der kunne fjerne fokus fra låneomkostningerne,
  • at placeringen af låneomkostningerne var relevant i forhold til knappen, forbrugeren skulle klikke på for at komme videre i låneprocessen,
  • at låneomkostningerne var klart læsbare, og
  • at låneomkostningerne kunne læses uden, at der skulle scrolles på hjemmesiden.