Sag

Opdateret


15/11725

  • 1

En idrætsforenings klubblad kunne omdeles uanset "Nej tak"-ordningerne

Idrætsforening kunne omdele et klubblad uanset ”Nej tak”-ordningerne, da foreningen ikke var en erhvervsmæssig virksomhed, og da omdeling af bladet ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Klubbladet var derfor ikke omfattet af markedsføringsloven og retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

En idrætsforening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de lovligt kunne omdele et klubblad til adresser, uanset om adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at idrætsforeninger med et ikke-økonomisk formål i almindelighed ikke anses for erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand, for så vidt angår deres ”almennyttig aktiviteter”. På baggrund af en vurdering af foreningens vedtægter fandt Forbrugerombudsmanden, at den konkrete forening ikke i sig selv var en erhvervsvirksomhed i markedsføringslovens forstand.

Klubbladet indeholdt bl.a. informationer og nyheder, herunder oplysninger om idrætsmæssige aktiviteter og arrangementer i foreningen, og omkring ¼-del af bladets samlede indhold var annoncer fra forskellige virksomheder.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at klubbladets indhold og mængden af annoncer ikke gjorde udgivelsen og omdelingen af bladet til en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven. Klubbladet kunne derfor lovligt omdeles til adresser, selvom adresserne var tilmeldt en af de to ”Nej tak”-ordninger.