Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2006-1141/5-137

Lovgivning

  • 6

Fagforenings aktiviteter omfattet af markedsføringsloven

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, der på trods af tilmelding til CPR-registerets ”Robinsonliste” havde modtaget et brev fra sin fagforening med reklame for en bogklub. Forbrugerombudsmanden fandt, at fagforeningens aktiviteter var omfattet af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden kontaktede fagforeningen og gjorde dem opmærksom på reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 3, hvorefter en erhvervsdrivende der ønsker at rette direkte henvendelse til personer med henblik på at reklamere, forinden må konsultere »Robinsonlisten«. Er forbrugeren optaget på denne liste, må der ikke rettes henvendelse, medmindre forbrugeren forinden har anmodet om henvendelsen.

Fagforeningen meddelte Forbrugerombudsmanden, at den som fagforening ikke var omfattet af markedsføringsloven, da medlems- og ejerkredsen i foreningen var sammenfaldende. Fagforeningen mente derfor ikke, at de var forpligtet til at konsultere Robinsonlisten forinden de udsendte reklame.

Fagforeningen mente desuden, at såfremt Forbrugerombudsmanden måtte nå frem til, at de var omfattet af markedsføringsloven, havde de indhentet lovligt samtykke fra forbrugeren til at udsende reklame. Fagforeningens begrundelse var, at forbrugeren ved frivilligt at have indmeldt sig i fagforeningen stiltiende havde givet samtykke til at modtage reklame. Fagforeningen forklarede også, at de i en annonce i et tidligere medlemsblad havde oplyst at forbrugeren kunne frabede sig reklame ved at indsende et udklip af annoncen eller ved at sende en e-mail til fagforeningen.

Forbrugerombudsmanden meddelte herefter fagforeningen, at han for det første fandt, at fagforeningen var omfattet af markedsføringslovens regler. Begrundelsen var, at fagforeningen tilbyder sine medlemmer billige lån, gruppelivsforsikringer samt medlemskab af fagrelevant bogklub. Fagforeningen udbyder således varer og tjenesteydelser på markedslignende vilkår, og er derfor i forbindelse med disse aktiviteter omfattet af samme regler som de erhvervsdrivende, fagforeningen konkurrerer med.

Endvidere meddelte Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne ikke ved frivilligt at havde meldt sig ind i fagforeningen kunne siges at havde givet samtykke til at modtage reklame. For at et samtykke er lovligt indhentet, er det et krav, at samtykket kan siges at være konkretiseret og informeret. Dette indebærer, at forbrugeren skal være klar over, at der gives samtykke. Dette er ikke tilfældet ved et stiltiende samtykke. Forbrugerombudsmanden meddelte endeligt, at det ikke kunne tillægges betydning, at forbrugeren ved at indsende et udklip eller ved sende en mail til fagforeningen kunne frabede sig markedsføringen.