Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01066

Lovgivning

  • 6

Markedsføring af en hjemmeside med data fra virksomheder

En fagforening ønskede at anbefale foreninger at besøge en hjemmeside med data fra overenskomstdækkede hotel- og restaurationsvirksomheder. Forbrugerombudsmanden anså fremgangsmåden for at være omfattet af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden modtog i februar 2012 en henvendelse fra en fagforening, som anmodede om en forhåndsbesked. Fagforeningen planlagde at oprette en hjemmeside med data fra overenskomstdækkede hotel- og restaurationsvirksomheder i forbindelse med en kommende kampagne. For at rette fokus på hjemmesiden ville fagforeningen udsende en pressemeddelelse til diverse foreninger, hvori foreningerne anbefaledes at skele til hjemmesiden i forbindelse med valg af spisesteder til foreningernes arrangementer. Fagforeningen ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om fremgangsmåden ville være lovlig.

Hvis en forening varetager reklamemæssige funktioner for sine medlemmer, kan den være omfattet af markedsføringsloven.

Efter den planlagte fremgangsmåde ville fagforeningen via pressemeddelelsen markedsføre selve hjemmesiden. Ved at anbefale foreninger at vælge spisesteder på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden ville fagforeningen også markedsføre de virksomheder, der fremgår af hjemmesiden.

På grund af de overenskomstdækkede hotel- og restaurationsvirksomheders økonomisk interesse i, at hjemmesiden markedsføres, har fagforeningens medlemmer en tilsvarende økonomisk interesse i fremgangsmåden.

Da fagforeningen varetager reklamemæssige funktioner for sine medlemmer, er fremgangsmåden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse omfattet af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden bemærkede i sin forhåndsgodkendelse, at fremgangsmåden kan være lovlig, selv om den er omfattet af markedsføringsloven. Hvis pressemeddelelsen udsendes med almindelig post, og modtagerne hverken er optaget på den såkaldte ”Robinsonliste” eller har frabedt sig at modtage henvendelser fra fagforeningen, vil fremgangsmåden som udgangspunkt være i overensstemmelse med markedsføringslovens § 6.