Sag

Opdateret


16/01721

  • 1

Folder fra forening med almennyttig information kunne lovligt omdeles

En forening kunne lovligt omdele en folder med almennyttig information uanset ”Nej tak”-ordningerne, da foreningen ikke var en erhvervsmæssig virksomhed, og da omdelingen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Folderen var derfor ikke omfattet af markedsføringsloven.

En forening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de lovligt kunne omdele en folder med almennyttig information, uanset om adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at foreningen havde et ikke-økonomisk formål, og at foreningen ikke var en erhvervsmæssig virksomhed i markedsføringslovens forstand.

Folderen indeholdt bl.a. information om, hvad der skete, når der blev ringet 1-1-2. Derimod indeholdt folderen ingen annoncer fra virksomheder eller andet, som kunne indikere, at folderen var en erhvervsmæssig aktivitet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at folderen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven og af retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Folderen kunne derfor lovligt omdeles til adresser, selvom adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.