Afgørelse

Sagsnummer
20/09851

Lovgivning

  • 11
  • 11b

Forhåndsbesked om markedsføring af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af en spiludbyder

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at markedsføringslovens § 11 b vil blive overtrådt, hvis forbrugslånsvirksomheder/forbrugerkreditaftaler markedsføres i forbindelse med sportsligas navn eller logo på sportstrøjer, kampbolde, tv-billeder fra kampene eller på sportsklubbernes hjemmesider, når sportsligaen markedsfører en spiludbyder ved at kalde sig spiludbyderens navn.

En forening, der repræsenterede sportsklubber i en liga, havde indgået en sponsoraftale med en spiludbyder om, at sportsligaen skulle bære spiludbyderens navn.

Sponsoratet betød, at ligaens logo skulle være trykt på alle spillertrøjernes ene ærme, ligaens navn samt logo skulle være på flag ved de stadions, hvor ligaens hold spiller kampe, og at der skulle være et vandmærke med ligaens navn på alle tv-billeder fra kampe i rækken. Desuden skulle ligaens navn/logo vises på kampboldene og på sportsklubbernes hjemmesider.

Markedsføringslovens § 11 b forbyder enhver markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og forbrugerkreditaftaler i forbindelse med markedsføring af spil og spiludbydere. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2020.

Foreningen anmodede derfor Forbrugerombudsmanden om at vurdere, om det var lovligt for forbrugslånsvirksomheder, der var partnere til sportsklubberne, som spillede i ligaen

  • at have deres logo eller navn på spillertrøjen,
  • at have reklamer for en eller flere forbrugslånsvirksomheder på de enkelte stadions,
  • at en tribune eller et stadion er navngivet efter en forbrugslånsvirksomhed, eller
  • at vise fx logo eller navn på forbrugslånsvirksomheder på klubbernes hjemmesider.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at efter ordlyden af bestemmelsen i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, er enhver form for markedsføring af visse forbrugerkreditaftaler og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil og spiludbydere forbudt.

Forbrugerombudsmanden bemærkede desuden, at det udtrykkeligt fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen at markedsføring af forbrugslånsvirksomheders navn, logo eller andre kendetegn er omfattet af forbuddet, uanset hvor markedsføringen finder sted. Bestemmelsen forbyder således markedsføring af forbrugslånsvirksomheders navn, logo og andre kendetegn i forbindelse med markedsføring af en spiludbyders navn, logo og andre kendetegn.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at ligaens navn var markedsføring af spiludbydere. Hvis forbrugslånsvirksomheder/forbrugerkreditaftaler markedsføres i forbindelse med navnet eller logoet for ligaen vil markedsføringen af forbrugslånsvirksomheden derfor være en overtrædelse af forbuddet i markedsføringslovens § 11 b.

Ved fortolkningen af begrebet ”i forbindelse med” lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at annoncering for forbrugslånsvirksomheder og spiludbydere og deres produkter ifølge forarbejderne ikke må vises på samme side eller to sider, der kan ses samtidigt af læseren. For så vidt angår markedsføring i tv-programmer fremgår det af forarbejderne, at forbuddet også kan omfatte markedsføring over et vist tidsinterval, fx i reklameblokke eller i flere programmer med indbyrdes sammenhæng. Det vil således ikke være tilladt at placere reklamer for forbrugslånsvirksomheder/forbrugerkreditaftaler i et optaktsprogram til et program, der er sponsoreret af eller indeholder reklameblokke med markedsføring af spiludbydere/spil.

Ifølge lovforarbejderne skal forbuddet understøtte, at forbrugere ikke bliver eksponeret for og optager forbrugerkreditaftaler med høje omkostninger til brug for spil.

Forbrugerombudsmanden udtalte på den baggrund, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil udgøre en overtrædelse af forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, hvis markedsføringen af forbrugslånsvirksomheder/forbrugerkreditaftaler vises synligt samtidig med markedsføring af spiludbydere/spil. Det vil endvidere kunne udgøre en overtrædelse af forbuddet, hvis markedsføringen af forbrugslånsvirksomheden/forbrugerkreditaftaler vises med et vist tidsinterval forud for eller efter visningen af markedsføring af spiludbydere/spil eller hvis markedsføringen af forbrugslånsvirksomheden/forbrugerkreditaftalen i øvrigt vises på en sådan måde, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at forbrugerne bevidst eller ubevidst kan forbinde markedsføringen med markedsføringen af spiludbydere/spil.

Forbrugerombudsmanden vurderede således, at det ville være i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11 b at markedsføre forbrugslånsvirksomheders logo, navn eller andre kendetegn på spillertrøjer, hvorpå der også var trykt navnet eller logoet for ligaen. Det ville også være i strid med forbuddet at spille med spillertrøjer påtrykt forbrugslånsvirksomhedens navn, logo eller andre kendetegn i kampe, hvor der på kampboldene eller på tv-billederne vises markedsføring af den sponsorerende spiludbyder eller af andre spiludbydere/spil.

Vandmærket med ligaens navn/logo på alle tv-billeder fra kampe i rækken ville efter Forbrugerombudsmandens vurdering også medføre, at visningen af kampene på tv ikke kunne sponsoreres af en forbrugslånsvirksomhed. Der måtte heller ikke være reklamer for forbrugslånsvirksomheder i reklameblokke umiddelbart forud for eller efter visningen af kampene. De enkelte klubber måtte heller ikke markedsføre forbrugslånsvirksomheder på stadion på en sådan måde, at markedsføringen ville være synlig på tv-billederne med vandmærket.

Sportsklubberne måtte i øvrigt heller ikke vise markedsføring af forbrugslånsvirksomheder/forbrugerkreditaftaler på stadions på en sådan måde, at der ville være en ikke ubetydelig risiko for, at sportsudøvere, tilskuere eller andre forbrugere bevidst eller ubevidst kunne forbinde den med markedsføringen af den sponsorerende spiludbyder.

På klubbernes hjemmesider måtte markedsføring af forbrugslånsvirksomhed/forbrugerkreditaftaler ikke vises på samme sider som ligaens navn eller logo. Markedsføring af forbrugslånsvirksomhed/forbrugerkreditaftaler måtte heller ikke vises på sider, der kom umiddelbart efter sider med markedsføring af ligaens navn eller logo. Det samme gjaldt, hvis der på hjemmesiden blev markedsført forbrugslånsvirksomhed/forbrugerkreditaftaler med et vist tidsinterval forud for eller efter visningen af ligaens navn eller logo. Der måtte heller ikke linkes eller på anden måde ske henvisninger mellem markedsføringen for henholdsvis forbrugslånsvirksomheden/forbrugerkreditaftalen og navnet eller logoet på ligaen.