Sag

Opdateret


15/03768

  • 1
  • 2

Golfklub kunne lovligt omdele folder uanset "Nej tak"-ordningerne

Golfklub kunne lovligt omdele folder uanset ”Nej tak”-ordningerne, da klubben ikke var en erhvervsmæssig virksomhed, og da omdeling af folderen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Derfor var folderen ikke omfattet af markedsføringsloven og retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

En forbruger, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”, og en golfklub ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det var lovligt, at golfklubben havde omdelt en folder om et åbent husarrangement med særtilbud om at blive medlem af klubben.

På baggrund af golfklubbens oplysninger, bl.a. om at klubben som udgangspunkt ikke udbød aktiviteter mod betaling og ikke var involveret i driften af en café og en butik, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at golfklubben var en sportsforening med et ikke-økonomisk formål. Forbrugerombudsmanden vurderede, at klubben ikke kunne betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed i markedsføringslovens forstand.

Folderen indeholdt ingen reklamer eller omtale af en erhvervsmæssig aktivitet, men kun oplysninger om, hvad det kostede at blive medlem af golfklubben.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at en forenings medlemshvervning ikke er omfattet af markedsføringsloven, og vurderede at omdelingen af folderen ikke i øvrigt kunne anses for at være en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven. Det var derfor lovligt, at golfklubben havde omdelt folderen til adresser, selvom adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.