Sag

Opdateret


15/11108

  • 1

Månedsblad kunne omdeles til adresser tilmeldt "Reklamer - nej tak"

En medievirksomhed kunne omdele et månedsblad til adresser tilmeldt ordningen ”Reklamer - Nej tak”, da bladets indhold blev udvalgt og redigeret ud fra journalistiske kriterier og havde et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer. Bladet var derfor et skrift efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

En medievirksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om et månedsblad kunne godkendes som en gratisavis/et skrift og dermed lovligt kunne omdeles til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer - Nej tak”.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at da bladet blev omdelt omkostningsfrit for modtagerne og uden påført navn, var det omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Der var tilknyttet en redaktion og en ansvarshavende redaktør til månedsbladet, som blev udgivet 14 gange årligt. Månedsbladet indeholdte artikler om maskiner, natur mv. og efter Forbrugerombudsmandens opfattelse blev bladets indhold udvalgt og redigeret ud fra journalistiske kriterier.

Da næsten 1/3-del af bladets indhold var redaktionelt stof, vurderede Forbrugerombudsmanden, at månedsbladet havde et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer. Bladet var derfor et skrift efter retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

På den baggrund kunne månedsbladet lovligt omdeles til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”, men ikke til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer og gratisaviser – Nej tak”.