Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/10886

Lovgivning

  • 1

Markedsføring rettet mod RKI kunder var ikke lovlig

En virksomhed kunne ikke anvende markedsføringsudsagnet ”RKI kunder er også velkomne. Finansiering uanset økonomiske forhold”, da udsagnet var i strid med markedsføringslovens § 1.

En virksomhed havde anvendt udsagnet ”RKI kunder er også velkomne. Finansiering uanset økonomiske forhold”’ i deres markedsføring. 

Efter kreditaftalelovens § 7c skal der foretages en individuel kreditvurdering af forbrugerens kreditværdighed inden indgåelse af en kreditaftale. 

Efter markedsføringslovens § 1 skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagnet var i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik, da markedsføringen ikke var forenelig med kreditaftalelovens § 7c’s formål om at beskytte forbrugeren og sikre finansiel ansvarlighed. 

Virksomheden anmodede herefter om en forhåndsbesked vedrørende muligheden for bl.a. at anvende markedsføringsudsagnet ”Vi yder også finansiering til RKI KUNDER efter individuel kreditvurdering”. Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagnet ”Vi yder også finansiering til RKI KUNDER efter individuel kreditvurdering” ikke var i strid med markedsføringslovens § 1. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at udsagnet angav, at finansiering til RKI kunder kun sker efter, at virksomheden har foretaget en individuel vurdering af forbrugerens kreditværdighed, som kreditaftaleloven foreskriver.