Afgørelse

Sagsnummer
21/06631

Lovgivning

  • 11b

Reklamer for bilfinansiering kunne lovligt vises i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere

Forbuddet mod markedsføring af visse forbrugslånsvirksomheder og for-brugerkreditter i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, gælder ikke, når en bilforhandler markedsfører kreditter til brug for finansieret køb af biler, når kreditten ydes til forbrugeren af et finansieringsselskab på grundlag af en aftale herom mellem bilforhandleren og finansieringsselskabet.

En brancheforening sendte eksempler på tre forskellige reklamer for bilfinansiering og bad Forbrugerombudsmanden vurdere, om reklamerne ville være omfattet af markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, der forbyder markedsføring af visse forbrugslånsvirksomheder og forbrugerkreditter i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere.

Forbrugerombudsmanden skrev følgende i sin vurdering:

Som det fremgår af markedsføringslovens § 11 b, stk. 3, kan der lovligt ske markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, når kreditten udbydes med henblik på køb af en vare eller tjenesteydelse, hvorefter

  • køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne, eller
  • købesummen helt eller delvist dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren.

Efter bestemmelsens ordlyd ”hvis kredit udbydes med henblik på køb af en vare eller tjenesteydelse” er der ikke krav om, at markedsføringen skal gælde finansiering af en ”specifik” vare eller tjenesteydelse, således som i markedsføringslovens § 11 a, stk. 3, nr. 3.

Den tredjemand, som på grundlag af en aftale med sælger, kan give forbrugeren kredit til brug for hel eller delvis dækning af købesummen, kan nævnes i markedsføringen af kreditten – fx med navn og/eller logo – uanset om tredjemanden/finansieringsselskabet udbyder fritstående lån i andre sammenhænge eller ej.

I de tre eksempler på reklamer markedsfører bilforhandleren en kredit, der udbydes med henblik på finansiering af enten en specifik bil eller biler/reparationer hos bilforhandleren, således at købesummen helt eller delvist dækkes ved lån/kontokort, som er indrømmet køberen af finansieringsselskabet på grundlag af en aftale herom mellem bilforhandleren og finansieringsselskabet. Finansieringsselskabet kan være udbyder af fritstående lån i andre sammenhænge.

Dermed opfylder markedsføringen af kreditten efter Forbrugerombudsmandens vurdering kravene for at være omfattet af undtagelsen i § 11 b, stk. 3. Finansieringsselskabet, som udbyder, den i § 11 b, stk. 3, nævnte kredit, kan også lovligt nævnes i reklamen.

De tre reklamer kan således lovligt vises i forbindelse med markedsføring af spil/spiludbydere, idet forbuddet i § 11, stk. 1, ikke finder anvendelse.