Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/02948

Lovgivning

  • 2

Velgørende organisationers salg af varer

Velgørende organisationers salg af donerede varer til forbrugere vil blive anset for et erhvervsmæssigt salg, og reglerne i forbrugeraftaleloven og købeloven finder derfor anvendelse

Forbrugerombudsmanden blev spurgt, om forbrugeraftalelovens og købelovens regler fandt anvendelse, hvis en velgørende organisation satte donerede produkter til salg gennem en internetportal drevet af en virksomhed. Overskuddet fra salget ville tilfalde den velgørende organisation.

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret og købelovens regler om reklamationsret finder anvendelse, når der indgås en forbrugeraftale – dvs. når en forbruger køber varer af en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, og forbrugeren hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Velgørende og almennyttige organisationer anses normalt ikke for at være erhvervsdrivende, medmindre de udøver en økonomisk aktivitet med et erhvervsmæssigt præg. Salg af varer på internettet til forbrugere har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et sådant erhvervsmæssigt præg, at aktiviteten må anses som erhvervsmæssig, selvom overskuddet fra salget går til det velgørende formål.