Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/02564

Lovgivning

  • 1
  • 3

Anprisning af produkt som baseret på miljøvenlige indgredienser tvivlsom

En erhvervsdrivende, der vil markedsføre kosmetiske produkter med angivelsen ”Produktet er baseret på miljøvenlige ingredienser” må kunne godtgøre, at disse generelt belaster miljøet væsentlig mindre end tilsvarende produkter og normalt have gennemført en vurdering af hele produktets livscyklus.

En erhvervsdrivende påtænkte at markedsføre kosmetiske produkter med angivelsen ”Produktet er baseret på miljøvenlige ingredienser”. Lovligheden heraf måtte dog anses for tvivlsom, selv om der var tale om Svanemærkede produkter.

Svanemærkede kosmetiske produkter hører til de mindst miljøbelastende produkter inden for deres kategori. Der er blandt andet et minimalt indhold af miljøfarlige stoffer.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at et miljøfarligt stof aldrig vil kunne betegnes som miljøvenligt. De generelle miljøudsagn, der er oplistet i vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen (punkt 7.1) som eksempler på påstande, der normalt vil kunne bruges uden videre i markedsføringen af Svanemærkede produkter, er af karakteren ”mindre miljøbelastende”.
 
Brugen af et udsagn som ”baseret på miljøvenlige ingredienser” ansås for en fritstående, generel påstand. For det enkelte produkt og endog for de enkelte ingredienser måtte det derfor kunne godtgøres, at de generelt belaster miljøet væsentlig mindre end tilsvarende produkter/ingredienser. Normalt må der også være  gennemført en vurdering af hele produktets/ingrediensens livscyklus, jf. vejledningens punkt 7.1. Forbrugerombudsmanden fandt herudover, at formuleringen ”baseret på” er egnet til at skabe yderligere uklarhed om indholdet af udsagnet.

Der kan endvidere være anden lovgivning og retspraksis på særlige områder som fx kemikalieområdet, der forbyder brug af visse typer generelle påstande uanset, om et produkt er miljømærket med fx Svanen.