Afgørelse

Sagsnummer
20/05442

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Bøde til producent for at markedsføre baderinge med miljøvenlig PVC

Københavns Byret idømte et selskab en bøde på 25.000 kroner for have markedsført baderinge som miljøvenlige, selv om PVC’en i baderingene ikke var miljøvenlig.

Selskabet havde anvendt markedsføringen på sin egen hjemmeside i en periode på mere end tre måneder. Baderingene blev markedsført med udsagnet ”made from BPA free ecofriendly PVC”. I stort set samme periode markedsførte selskabet baderingene i to opslag på Instagram og Facebook med udsagnene ”made from BPA free eco-friendly PVC” og ”#ecofriendly”.

PVC er et plastmateriale. Miljøstyrelsen har i rapporten ”Kortlægning af PVC i Danmark 2018” analyseret PVC’s påvirkninger af miljøet. På baggrund af rapportens konklusioner vurderede Forbrugerombudsmanden, at udsagn om ”miljøvenlig PVC” er vildledende, da PVC er miljøskadeligt.

Det var derfor en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning, da selskabet markedsførte baderingene som miljøvenlige, selv om de ikke var det.