Afgørelse

Sagsnummer
23/03453

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

En virksomhed kunne lovligt anvende konkrete klimaudsagn om CO2-reduktion i sin markedsføring

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ville være lovligt at anvende konkrete udsagn om CO2-reduktion sammenlignet med tilsvarende produkters CO2-udledning på emballagen af en række produkter. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at beregningerne af CO2-reduktionen var blevet foretaget af en uafhængig instans.

En virksomhed ønskede at markedsføre sine produkter med udsagn på emballagen om CO2-reduktion sammenlignet med tilsvarende produkter. Beregningerne af produkternes CO2-reduktion var blevet foretaget af en uafhængig instans. På emballagen var CO2-reduktionen angivet på en neutral måde, og det blev oplyst, hvilket produkt CO2-reduktionen var sammenlignet med.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsagnene var konkrete udsagn om produkternes CO2-reduktion sammenlignet med tilsvarende produkter. Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at beregningerne var korrekte, og virksomheden kunne derfor lovligt anvende udsagnene i sin markedsføring. 

Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at virksomhedens medsendte eksempler på produkternes emballage ville være lovlig.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og dokumentationskravet i § 13. Forbrugerombudsmanden henviste endvidere til side 8 i sin kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring (der er en forkortet udgave af vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.), hvorefter brug af konkrete udsagn om en nærmere bestemt miljø- eller klimafordel ved et produkt efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil være betydeligt lettere at dokumentere end generelle miljø- eller klimaudsagn, fx ”klimavenlig”.