Afgørelse

Sagsnummer
22/03829

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

En virksomhed kunne lovligt bruge udsagnene ”et mere miljøvenligt valg af gulvmaling” og ”certificeret trægulv”

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ville være lovligt at markedsføre sig med udsagnene ”Et mere miljøvenligt valg af gulvmaling” og ”certificeret trægulv”, idet produkterne var certificerede med EU-Blomsten og Indeklimamærket henholdsvis FSC-certificeringen og Svanemærket.

En virksomhed, der solgte byggematerialer, ønskede at markedsføre sine produkter over for forbrugere med miljøudsagn. Virksomheden bad derfor Forbrugerombudsmanden om at vurdere påtænkte markedsføringstiltag.

Markedsføringstiltagene indebar, at virksomheden benyttede udsagnene ”et mere miljøvenligt valg af gulvmaling” og ”certificeret trægulv”. Begge udsagn blev efterfulgt af en forklaring, der beskrev, at produkterne var mærket med EU-Blomsten og Indeklimamærket henholdsvis FSC-certificeringen og Svanemærket.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at de påtænkte miljøudsagn med ledsagende forklaringer var lovlige efter markedsføringsloven, idet de var konkret formulerede og baserede sig på officielle mærknings- og certificeringsordninger samt private, alment anerkendte mærknings- og certificeringsordninger. Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til sin Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

Kvikguiden er en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v., der uddyber, hvad de erhvervsdrivende skal være opmærksomme på, når de markedsfører sig med miljøudsagn og etiske udsagn.