Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/05694

Lovgivning

  • 3

Et flyselskabs "Flyv Grønt" kampagne var vildledende

En kampagne, der fremhævede miljømæssige aspekter ved et flyselskabs ruter var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledende.

I en annonce oplyste et flyselskab - med henvisning til et nyhedsbrev fra Energistyrelsen - at selskabets propelfly på ruten mellem København og Aalborg udledte mindre CO2 end jet-fly. Dette var efter annoncens udsagn ”væsentlig information for alle miljøbevidste rejsende” og gjorde propelfly så miljøvenlige, at de var ”fuldt konkurrencedygtige med andre former for transport” på ruten. Annoncens ordlyd, layout, farver, billeder mv. var med til at understøtte indtrykket af et miljømæssigt fortrin.

Annoncen undlod imidlertid at oplyse, at IC3-tog udleder langt mindre CO2, en oplysning som fremgik af Energistyrelsens nyhedsbrev.

Forbrugerombudsmanden meddelte selskabet, at der efter hans opfattelse ikke var givet en loyal og afbalanceret beskrivelse omkring brændstofforbrug og miljø- og klimapåvirkning, og at han anså markedsføringen for vildledende undladelse i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis.

I annoncen blev det endvidere anført, at man kunne neutralisere udledningen af CO2 fra sin flyvetur på samme strækning ved at udskifte 3 almindelige 60 watt el-pærer med én sparepære. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at sammenkædningen af forbrugernes egne miljømæssige initiativer med en erhvervsdrivendes virksomhed er misvisende og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Flyselskabet tog Forbrugerombudsmandens opfattelse til efterretning.