Afgørelse

Sagsnummer
22/07060

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Formuleringen ”fri for” kunne ikke anvendes i markedsføring af et produkt

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det alene er tilladt at anvende formuleringen "fri for", såfremt det markedsførte produkt slet ikke indeholder det nævnte "stof".

En virksomhed henvendte sig til Forbrugerombudsmanden med spørgsmål om, hvorvidt det er tilladt at benytte formuleringen ”fri for [ftalater, silikone, BPA etc.]” i markedsføringen af et produkt, såfremt produktet indeholder det nævnte stof, men koncentrationen heraf er under den grænseværdi, der fremgår af lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at forbrugere forstår formuleringen ”fri for [ftalater, silikone, BPA etc.]” som en oplysning om, at det markedsførte produkt slet ikke indeholder det nævnte stof, og ikke som en oplysning om, at koncentrationen heraf er under den grænseværdi, der fremgår af lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden udtalte derfor, at det alene er tilladt at anvende formuleringen ”fri for [ftalater, silikone, BPA etc.]”, såfremt det markedsførte produkt slet ikke indeholder det nævnte stof. Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6 sammenholdt med § 8.