Afgørelse

Sagsnummer
23/03893

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Ikke lovligt at anvende udsagnet ”miljøvenlig” på bionedbrydelig emballage

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke ville være lovligt at anvende generelle miljøudsagn som ”miljøvenlig” på bioemballage, da en lovlig brug forudsætter dokumentation for, at bioemballagen belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter. Det ville derimod være lovligt at anvende ”bionedbrydelig”, fordi bioemballagen havde certificering herfor.

En virksomhed ønskede at anvende udsagnene ”bionedbrydelig”, ”miljøvenlig” og ”bioemballage for en grøn verden” på sin bioemballage. Emballagen skulle sælges til virksomheder i detailhandlen, der derefter kunne medsælge emballagen til forbrugerne. Bioemballagen blev produceret af materiale, der havde certificeringen OK Compost Home fra TÜV Austria og kunne dermed nedbrydes i hjemmekompost under de nærmere specificerede forhold i certificeringen.

Grundet certificeringen vurderede Forbrugerombudsmanden, at virksomheden lovligt kunne anvende udsagnet ”bionedbrydelig”. Forbrugerne måtte dog ikke få den fejlagtige opfattelse, at emballagen kunne nedbrydes efter at være smidt frit i naturen. Forbrugerombudsmanden antog derfor, at det ville være nødvendigt også at oplyse forbrugerne om, at bionedbrydeligheden forudsatte, at emballagen endte i de rette komposteringsanlæg.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens vurdering, at udsagnene ”miljøvenlig” og ”bioemballage for en grøn verden” var generelle miljøudsagn, hvis lovlighed forudsatte, at virksomheden ved en livscyklusanalyse kunne dokumentere, at bioemballagen belastede miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter.

Eftersom virksomheden ikke havde fremlagt en sådan dokumentation, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at udsagnene ikke var lovlige at bruge i markedsføringen. Certificeret bionedbrydelighed var ikke tilstrækkeligt til at kunne kalde bioemballagen ”miljøvenlig” eller anvende udsagnet ”bioemballage for en grøn verden”. Forbrugerombudsmanden oplyste, at udsagnene dog ville være lovlige at bruge i markedsføringen, hvis virksomheden kunne opnå den tilstrækkelige dokumentation.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og dokumentationskravet i § 13. Foruden vildledningsbestemmelserne henviste Forbrugerombudsmanden til side 4-7 i Forbrugerombudsmandens kvikguide om miljømarkedsføring, der er en forkortet udgave af vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.