Afgørelse

Sagsnummer
21/05959

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af CO2-reducerende udsagn og klimaudsagn

Det var vildledende, at en virksomhed, der solgte busrejser til forbrugere, markedsførte busserne med, at de udledte 90% mindre CO2.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at en virksomhed, der solgte busrejser til forbrugere, markedsførte sig med CO2-reducerende udsagn og klimaudsagn såsom "Denne bus udleder op til 90% mindre CO2" og "Rejs med god klima-samvittighed".

På bussernes bagende fremgik udsagnet ”Denne bus udleder op til 90% mindre CO2”og med mindre skrift ”Tanket med fossilfri diesel”.

Virksomheden markedsførte også busrejserne i reklamevideoer, som blandt andet viste en bus, der udstødte grønne blomsterlignende skyer, sammen med teksten "Rejs med god klima-samvittighed".

Virksomheden sendte dokumentation for udsagnene, der viste, at busserne benyttede biodiesel (HVO-brændstof), som bestod af affaldsfraktioner, samt at CO2-reduktionen var på mindst 90% sammenlignet med produktionen af diesel. Ved at bruge kasserede fedtstoffer som brændstof til busserne i stedet for fossil diesel, blev en tilsvarende mængde fossil diesel ikke forbrændt i driftsfasen. Busserne udledte dog fortsat en betydelig mængde CO2 under kørslen.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnene gav forbrugerne det indtryk, at busserne under kørslen udledte op til 90% mindre CO2, end hvis busserne var tanket med fossilt brændstof, hvilket ikke var korrekt og derfor vildledende.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de blomsterlignende skyer og det tilhørende udsagn ”Rejs med god klima-samvittighed” var egnet til at give forbrugerne det indtryk, at busserne stort set ikke udledte CO2 under kørslen.

Idet busserne udledte en betydelig mængde CO2 under kørslen, vurderede Forbrugerombudsmanden, at markedsføringen var vildledende og indskærpede vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, over for virksomheden.

Foruden vildledningsbestemmelsen henviste Forbrugerombudsmanden til sin vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v. samt sin kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring (der er en forkortet udgave af førstnævnte).