Afgørelse

Sagsnummer
21/11609

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af mærke og bæredygtighedsudsagn

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at en virksomhed markedsførte tasker med mærket ”Et grønnere valg” samt anvendte udsagn om bæredygtighed i markedsføringen af tasker uden at kunne dokumentere dette.