Afgørelse

Sagsnummer
22/08056

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af miljøudsagn

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at en virksomhed markedsførte drikkevand på karton som værende uden plastik, som et klimavenligt alternativ til vand på flaske, og som 100% genanvendelig uden at kunne dokumentere dette.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at en virksomhed på deres Instagram-profil markedsførte drikkevand på karton med miljøudsagn såsom ”We give you the option to say no to plastic”, ”Recycling plastic bottles won’t save the planet” og ”Recycling plastic is not the solution”.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnene var egnet til at give forbrugeren det indtryk, at drikkevandskartonen ikke indeholdte plastik, hvilket ikke var tilfældet.

Virksomhedens hjemmeside indeholdte også klimaudsagn, såsom ”Our packaging has a smaller impact on the climate – A […] carton is responsible for nearly half the climate impact of a virgin plastic bottle”.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføringen var vildledende, fordi det ikke var relevant at sammenligne drikkevandskartonen med virgine plastikflasker, eftersom en stor del de plastikflasker, der findes på markedet, indgår i retursystemet, og derfor ikke er lavet af 100% virgint plastik.

På virksomhedens hjemmeside fremgik det endvidere, at drikkevandskartonen var ”100% genanvendelig” og ”Fully recyclable”. Virksomheden ikke kunne dokumentere, at drikkevandskartonen kunne genanvendes fuldt ud på markedsføringstidspunktet, fordi langt fra alle kommuner havde den fornødne teknik til at genanvende drikkevandskartonerne, der består af hhv. pap, aluminium og plast.

Forbrugerombudsmanden indskærpede vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, stk. 1 over for virksomheden, der inden Forbrugerombudsmandens henvendelse var ophørt med at anvende nogle af de pågældende udsagn, og efter Forbrugerombudsmandens henvendelse fjernede den resterende markedsføring.