Afgørelse

Sagsnummer
18/12043

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Miljømæssige udsagn skal kunne dokumenteres

En forhandler af batterier kunne ikke dokumentere de miljømæssige udsagn, som forhandleren anvendte i sin markedsføring. Derfor blev udsagnene anset for vildledende.

En forhandler af batterier markedsførte batterier med disse udsagn:

  1. ”producerer de mest bæredygtige batterier på markedet” og ”det mest bæredygtige på markedet”
  2. ”de grønneste batterier i verden” og ”Verdens grønneste batteri”
  3. ”er lavet af 85% genbrugsmaterialer”
  4. ”skabt til at værne omkring vores miljø”
  5. ”maksimal beskyttelse af miljøet”
  6. ”Der er ingen elementer i batteriet, som kan skade miljøet, hvis det skulle bearbejdes med almindeligt affald”


Efter markedsføringslovens § 13 skal rigtigheden af angivelser om faktiske kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal være fyldestgørende, hvilket normalt indebærer, at påstandene skal kunne underbygges af udtalelser eller undersøgelser fra uafhængige instanser med anerkendt faglig kompetence.

Da forhandleren af batterierne ikke kunne fremskaffe dokumentation for de miljømæssige udsagn, anså Forbrugerombudsmanden udsagnene for at være vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for forhandleren.