Afgørelse

Sagsnummer
20/09268

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Vildledende at markedsføre elprodukter med to blade grundet utilstrækkelig dokumentation for CO2-kompensation af kunders årlige elforbrug

Det var vildledende, at en elhandler markedsførte sine elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug blev kompenseret gennem skovrejsnings- og skovbevarelsesprojekter, fordi elhandleren ikke fremlagde dokumentation, der gjorde det muligt at beregne projekternes klimaeffekt.