Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1992-4042/5-127

Lovgivning

  • 1

Avis- og bladabonnementer

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at når aviser og blade tilbyder prøveabonnementer, kan leveringen ikke fortsætte efter prøveperiodens udløb, medmindre dette udtrykkeligt har fremgået af det oprindelige markedsføringsmateriale.

Mange aviser og blade udsender med jævne mellemrum tilbud på et prøveabonnement for en nærmere angivet periode.

I denne forbindelse har Forbrugerombudsmanden henledt adskillige bladudgiveres opmærksomhed på, at det som hovedregel er i strid med god markedsføringsskik at anvende negative salgsmetoder, f.eks. ved at lade et abonnement for en bestemt periode fortsætte efter periodens udløb, uden at abonnenten udtrykkeligt har bedt om det. 

Såfremt et blad fortsat bliver leveret efter prøveperiodens udløb må dette klart og tydeligt fremgå af det oprindelige markedsføringsmateriale. (1992-4042/5-127)

Juridisk Årbog 1993-1994, side 64