Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00469

Lovgivning

  • 1

Nye medlemmer må ikke automatisk tilmeldes forsikringsordning

Nye medlemmer af en fagforening kan ikke tilmeldes en fritidsulykkesforsikring uden, at de har givet deres accept. Dette accepterede en fagforening efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden. Ligeledes accepterede fagforeningen, at det skal fremgå tydeligt af den betalingsopkrævning som fremsendes, at køb af forsikringen er et tilbud.

Forbrugerombudsmanden modtog en klager over, at en fagforening automatisk tilmeldte sine nye medlemmer til en fritidsulykkesforsikring. For ikke at blive tilmeldt, skulle de nye medlemmer aktivt fravælge forsikringen. Fagforeningen fremsendte automatisk en opkrævning for betaling af forsikringsordningen, og hvis den første ikke blev betalt, fremsendte fagforeningen blot flere opkrævninger. Først efter, at de nye medlemmer havde modtaget flere opkrævninger som ikke blev betalt, blev de meldt ud af forsikringsordningen.

Det er ifølge Forbrugerombudsmanden negativ aftalebinding i strid med markedsføringslovens § 1.

Derfor blev fagforeningen anmodet om at ændre sin praksis for tilmelding af nye medlemmer til forsikringsordningen, således at aftalen blev indgået ved aktivt tilvalg og ikke ved fravalg.

Forbrugerombudsmanden anså det ikke for tilstrækkeligt, at de nye medlemmer blot kunne undlade at betale den fremsendte opkrævning, idet vedkommende kunne være i den tro, at han/hun var forpligtet til at være omfattet af forsikringsordningen som følge af medlemskabet hos fagforeningen. Dette skal særligt ses i lyset af, at der blev fremsendt flere opkrævninger.

Fra Forbrugerombudsmandens side blev der stillet krav om, at det fremover tydeligt skulle fremgå af den fremsendte opkrævning, at der blot var tale om et tilbud til de nye medlemmer, som de ikke var forpligtede til at tage imod og betale. I øvrigt skulle der ikke sendes mere end én opkrævning til de nye medlemmer, såfremt den første ikke blev betalt.

Fagforeningen accepterede at anvende denne fremgangsmåde fremover.