Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/17437

Lovgivning

  • 1
  • 12a

Pladsbillet skal tilvælges aktivt

Pladsbillet må ikke være afkrydset på forhånd ved køb af transportydelse på hjemmeside, hvis pladsreservation ikke er obligatorisk for den valgte rejse.

En togtransportør havde på sin hjemmeside forhåndsafkrydset feltet ”pladsbillet”.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at hvis der efter rejsereglerne kræves såvel togbillet som pladsbillet til rejsen, skal rejsens pris oplyses inklusive prisen for pladsbilletten, jf. markedsføringslovens § 12 a, stk. 1, nr. 6. Transportøren kan frivilligt oplyse, at rejsen kræver pladsbillet, og at denne er inkluderet i prisen, evt. kan prisen for pladsbillet oplyses særskilt.

Når pladsbillet ikke er obligatorisk for det valgte billetprodukt, skal kunden aktivt vælge pladsbillet. Det er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, på forhånd at afkrydse køb af pladsbillet, selv om kunden kan ændre forhåndsafkrydsningen. Transportøren kan oplyse, at kunden ved køb af pladsbillet er sikret en siddeplads på strækningen.

Transportøren ændrede hjemmesiden, så pladsbilletter altid vælges aktivt af kunden. I tilfælde, hvor pladsreservation er obligatorisk for den valgte rejse, bliver kunden gjort opmærksom herpå og får oplyst prisen for rejsen inkl. plads. Dermed er kunden sikret den samlede korrekte rejsehjemmel.