Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01549

Lovgivning

  • 1

Aftale om køb af fast ejendom kan påføres sælgers og købers cpr-numre

Ejendomsmæglere påfører sælgers og købers cpr-numre på aftaler om køb af fast ejendom (slutsedler), og parterne får dermed kendskab til hinandens cpr-numre. Forbrugerombudsmanden fandt, at denne praksis ikke er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

En forbruger fandt, at han med ejendomsmæglernes praksis med påførsel af cpr-numre på købsaftaler, der udveksles mellem parterne, risikerede misbrug af sin identitet, og det ville være vanskeligt at gøre en sådan 3. part ansvarlig for et evt. misbrug af hans cpr-nummer.

Slutsedler kan efter tinglysningslovgivningen tinglyses som adkomst til en ejendom, og dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal indeholde oplysning om cpr-nummer på de forpligtede og berettigede ifølge dokumentet (jf. tinglysningslovens §§ 6 og 9, stk. 1). Under sagen blev det oplyst, at finansielle og juridiske aktørers it-systemer er bundet op på sælgers og købers cpr-numre, og at elektroniske handler er baseret på cpr-nummer. Videre må det antages, at mange af en ejendomshandels ekspeditioner såsom tinglysning af adkomst og tinglysning og udbetaling af lån samt frigivelse af købesummen risikerer at blive forhalet til stor gene for køber/sælger, hvis aktørerne ikke ville få oplyst cpr-nummeret allerede i købsaftalen. Der er i standardkøbsaftalen oplyst om videregivelsen af cpr-numre.

Forbrugerombudsmanden fandt herefter, at det ikke er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at købsaftaler påføres sælgers og købers cpr-numre, og at cpr-numrene udveksles som led i gennemførelsen af en ejendomshandel.