Sag

Opdateret


14/01078

  • 1

Brancheforening håndhæver ordningerne om "Nej tak til reklamer"

En brancheforening håndhæver ordningerne om ”nej tak til reklamer” og kravene til korrekt aflevering over for sine medlemmer.

Et medlem havde fået fremstillet en reklame, der var designet til at hænge på et dørhåndtag. Reklamen blev hængt på hoveddøren til en lejlighed, der var sat til salg.

Brancheforeningen tog kontakt til medlemmet og bad om en redegørelse med henblik på en indbringelse af sagen for foreningens etiske råd. Samtidig benyttede foreningen anledningen til at opdatere sine medlemmer om reglerne og minde om, at de skal overholdes.

Nej tak-ordningerne er indeholdt i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn, som er forhandlet med bl.a. erhvervsorganisationer. Brancheforeningen er forening i en af disse organisationer. Korrekt aflevering reguleres af markedsføringslovens § 1.