Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11180

Lovgivning

  • 1

Det var tilladt efter markedsføringsloven at omdele flyers på cykler

En virksomhed, som bl.a. arbejdede med cykelservice, kunne efter markedsføringsloven lovligt omdele flyers på cykler med oplysning om, at der blev givet 10 % rabat ved booking af en aftale. Forbrugerombudsmanden henviste virksomheden til politiet for så vidt angik lovligheden efter ordensbekendtgørelsen.

En virksomhed, som arbejdede med cykelservice, salg af cykler og som gav virksomheder mulighed for at abonnere på cykelservice for sine ansatte, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om de lovligt kunne omdele flyers på cykler. De omdelte flyers gav mulighed for 10 % i rabat ved booking af en aftale.

Omdeling af flyers på cykler var efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke er i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at omdelingen eventuelt kunne være omfattet af ordensbekendtgørelsens § 9, stk. 3, hvorefter uddeling til forbipasserende af reklamemateriale for erhvervsinteresser er forbudt. Forbrugerombudsmanden henviste virksomheden til politiet, som fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i ordensbekendtgørelsen.