Sag

Opdateret


15/09282

  • 1

En invitation til et møde vedr. en tjenesteydelse var reklame der kunne omdeles

En virksomhed ønskede at omdele en invitation med oplysninger om et informationsmøde om levering af en tjenesteydelse i lokalområdet. Invitationen skulle omdeles af personer, som selv havde spurgt om muligheden for at få leveret ydelsen. Invitationen var en reklame, der kunne omdeles, hvis ”Nej tak”-ordningerne blev respekteret.

En virksomhed ønskede at omdele en invitation, der primært ville informere om et informationsmøde vedr. levering af en tjenesteydelse i lokalområdet og andre fordele, der var ved tjenesteydelsen.

Invitationen skulle omdeles af personer, som havde forespurgt om muligheden for at få leveret tjenesteydelsen i sit eget område. Disse personer ville, når de fik eksemplarer af invitationen udleveret, samtidig få en folder med de gældende regler for ”Nej tak”-ordningerne. Virksomheden oplyste, at ”Nej tak”-ordningerne ville blive respekteret.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at invitationen var en reklame, og omfattet af retningslinjerne af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. ”Nej-tak” – ordningerne, henholdsvis ”Reklamer – nej tak” og ”Reklamer og gratisaviser – nej tak”, skulle derfor respekteres.

Forbrugerombudsmanden orienterede om, at hvis virksomheden ønskede andre end sig selv til at omdele invitationen, havde virksomheden en forpligtelse til at informere disse personer om ”Nej tak”-ordningerne, og instruere i, hvordan disse overholdes.

På den baggrund kunne invitationen lovligt omdeles, hvis den kun blev omdelt til adresser, som ikke var tilmeldt en af de to ”Nej-tak”-ordninger.