Afgørelse

Sagsnummer
21/02018

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

En webshops praksis om at kræve forudbetaling var i strid med god skik

En nordisk webshop tilbød forbrugerne at købe igennem en såkaldt ”Buy from Boat”-proces, hvor pengene blev trukket fra forbrugerens konto allerede på købstidspunktet.

Webshoppen oplyste, at der var flere fordele for forbrugerne ved køb igennem ”Buy from Boat”-processen, navnlig at det sikrer, at varerne ikke er udsolgt, og at forbrugerne modtager det bestilte.

Som udgangspunkt skal forbrugere ikke betale købesummen for en vare, før virksomheden sender varen.

Stiller virksomheden et krav om, at betaling skal ske på et tidligere tidspunkt, skal dette være udtrykkeligt aftalt mellem parterne og have en saglig og rimelig begrundelse, ellers kan vilkåret efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være urimeligt og dermed være i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmandens praksis skal ses i lyset af købelovens samtidighedsgrundsætning, hvoraf det følger, at køberen skal betale for en vare, når denne leveres.

Det fremgår også af pkt. 6.5.5. i de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet fra 2015, at betaling for varer og tjenesteydelser normalt ikke bør ske, før varen er sendt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at webshoppen handlede i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1 om god markedsføringsskik ved at kræve forudbetaling, når forbrugere købte igennem webshoppens ”Buy from Boat”-proces, da kravet ikke var sagligt begrundet.

Webshoppen oplyste, at de vil ændre praksis, så danske forbrugere ikke længere kan købe igennem ”Buy from Boat”-processen, og at webshoppen derfor ikke længere trækker forudbetaling fra danske forbrugeres konti.

Idet webshoppen har kunder i de øvrige nordiske lande har Forbrugerombudsmanden orienteret forbrugermyndighederne i Sverige, Norge, Finland og Island.