Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03077

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Kan erhvervsdrivende lovligt kræve en kundes cpr-nummer oplyst

Kunder skal oplyse cpr-nummer til virksomheder, når det følger af lovgivning. Cpr-nummer kan også kræves, når de har en saglig grund fx ved, at kunden og virksomheden har et løbende mellemværende som telefonabonnementer eller et lejeforhold, eller kunden får stillet et produkt til rådighed, som skal leveres tilbage til virksomheden.

Forbrugerombudsmanden har mere generelt undersøgt baggrunden for virksomheders ønske om oplysning af cpr-nummer, og om afkrævningen er berettiget som betingelse for at indgå en aftale eller levering af den aftalte ydelse. Det vurderes efter markedsføringslovens § 1 (nu § 3), om kravet om oplysning af en kundes cpr-nummer er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Persondataloven indeholder regler for, hvornår private virksomheder må indsamle, registrere og bruge en kundes cpr-nummer, og den er den centrale lov på området. Derfor er Forbrugerombudsmandens vurdering efter markedsføringsloven sket i lyset af reglerne i persondataloven, og der er lagt vægt på den praksis, Datatilsynet har for registrering og brug af cpr-numre i henhold til persondataloven.

Det betyder, at virksomheder lovligt kan kræve en kundes cpr-nummer oplyst, når det i anden lovgivning er fastsat, at en virksomhed kan behandle cpr-numre.

Normalt vil en virksomhed også lovligt efter markedsføringsloven kunne kræve cpr-nummer oplyst, når persondatalovens krav om et relevant og sagligt formål med registreringen og brugen af cpr-nummeret er opfyldt. Forbrugerombudsmanden vil alene gribe ind efter markedsføringslovens § 1 (nu § 3) i tilfælde, hvor det er åbenbart, at der ikke er en saglig begrundelse.

Herefter vil en virksomhed normalt ikke kunne kræve cpr-nummer ved kontantkøb i butikker, når varen samtidig udleveres eller udbringes, ved elektroniske køb af varer og ved en evt. efterfølgende udlevering i butik, i forbindelse med dialog med en potentiel kunde om salg af et produkt eller ved tilbagebetaling ved returnering af varer. Cpr-nummer kan afkræves i løbende mellemværender som telefonabonnementer eller i et lejeforhold eller, når kunden får stillet et produkt til rådighed, som skal leveres tilbage til virksomheden.

Se mere om Forbrugerombudsmandens praksis her.