Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/04639

Lovgivning

  • 1

Fejl i forløbet omkring en virksomheds overtagelse af kunder fra en anden virksomhed kritiseres

Forbrugerombudsmanden fandt det kritisabelt, at forbrugeres opsigelsesfrist var overskredet inden fremsendelse af orienteringsskrivelser til forbrugere, hvor der var adgang til at opsige kundeforholdet.