Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/10295

Lovgivning

  • 1

Folder fra trafikselskab med information om en ny køreplan var reklame

En folder fra et trafikselskab med information om en ny køreplan var ikke nødvendig information af almen samfundsmæssig interesse, men derimod reklame for trafikselskabet. Folderen kunne derfor kun omdeles til husstande, som ikke var tilmeldt en af de to "Nej tak"-ordninger.

Et trafikselskab ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om en folder med information om en ny køreplan kunne husstandsomdeles. Trafikselskabet mente, at folderen indeholdt nødvendig information af samfundsmæssig interesse og derfor kunne omdeles uden at respektere "Nej tak"-ordningerne.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at Trafikselskabet var omfattet af markedsføringsloven, da det udbød tjenesteydelser på markedet, og at folderen generelt omhandlede DSBs erhvervsmæssige aktivitet.

Da folderen ville blive omdelt omkostningsfrit for modtagerne uden påført navn, var det en forsendelse omfattet af retningslinjerne af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at hvis folderen kun havde indeholdt information om, at der udkom en ny køreplan, kunne det overvejes, om der var tale om nødvendig information af almen samfundsmæssig interesse, som er undtaget fra retningslinjerne. Det samme kunne være tilfældet, hvis der var et lovmæssigt krav om, at der skulle gives oplysninger om ruteændringer, og folderen kun indeholdte sådanne oplysninger, der ikke gik videre end, hvad der var nødvendigt.

Forbrugerombudsmanden fandt imidlertid, at folderen blev udgivet med henblik på at fremme selskabets ydelser og i det hele indeholdt en positiv og afsætningsfremmende omtale af den nye køreplan. Folderen blev på den baggrund i det hele anset som reklame for selskabet.

På den baggrund kunne trafikselskabet ikke lovligt omdele folderen til husstande, som var tilmeldt en af de to "Nej tak"-ordninger.