Sag


18/10682

  • 3, stk. 1

Folder om arrangement kunne ikke husstandsomdeles

En idrætsforening kunne ikke lovligt husstandsomdele en folder, der omtalte aktiviteter, der også bliver udbudt af kommercielle aktører, og hvor mere end 80 % af folderens indhold var annoncer fra virksomheder. Folderen indeholdt ikke information om idrætsforeningens aktiviteter.

En idrætsforening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den lovligt kunne husstandsomdele en folder om et arrangement.

Folderen indeholdt ikke oplysninger om idrætsforeningens aktiviteter. Derimod indeholdt folderen information om et arrangement, herunder hvor meget det kostede at deltage i forskellige aktiviteter til arrangementet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at folderen omtalte aktiviteter, som også blev udbudt af aktører på et kommercielt marked, og at folderen havde til formål at fremme afsætningen af de ydelser, som ville være forbundet med arrangementet, og som annoncørerne i folderen udbød. Mere end 80 % af folderens indhold var desuden annoncer fra virksomheder.

Derfor var folderen en erhvervsmæssig aktivitet, uanset om arrangementerne ville generere et overskud eller hvem overskuddet ville gå til. At det var en idrætsforening, der stod bag arrangementet, var ikke afgørende for, om folderen kunne husstandsomdeles.

Med henvisning hertil var omdeling af folderen omfattet af markedsføringsloven og af retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Folderen kunne ikke omdeles til adresser, som var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.