Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/07402

Lovgivning

  • 1

Forståelsen af skiltningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse stiller skiltningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6 ikke krav om, at de enkelte omkostningstyper, som indgår i beregningen af ÅOP, skal oplyses selvstændigt.

Forbrugerombudsmanden er af en erhvervsorganisation blevet spurgt, om erhvervsdrivende, som tilbyder lån og kreditordninger, i deres prisskiltning skal oplyse selvstændigt om gebyrer, provisioner o.l., når disse omkostningstyper indgår i beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Forbrugerombudsmanden har oplyst, at bestemmelsen i skiltningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6 efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke stiller krav om, at de enkelte omkostningstyper, som indgår i beregningen af ÅOP, skal oplyses selvstændigt efter.

Dette bygger Forbrugerombudsmanden på en ordlydsfortolk af bestemmelsen. Bestemmelsen er i øvrigt strafsanktioneret, således at et eventuelt krav om oplysning om de enkelte omkostningstyper, som indgår i ÅOP, i givet fald skulle fremgå klart af bestemmelsen, hvilket ikke er tilfældet.

Det er dog i sidste ende domstolene, som tager endelig stilling til fortolkningen af den pågældende bestemmelse.

Skiltningsbekendtgørelsens bestemmelser kan læses på www.forbrugerombudsmanden.dk