Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03780

Lovgivning

  • 6

Fotokonkurrence på Facebook

En erhvervsdrivende, der tilbød forbrugere at deltage i en fotokonkurrence på Facebook, skulle sørge for, at markedsføringslovens § 6, stk. 3 og 5 blev overholdt.

Et reklamebureau rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden vedr. forståelse af de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedr. markedsføring via sociale medier, pkt. 3.5. i relation til en fotokonkurrence, som reklamebureauet var ved at udarbejde for en dyrepark.

Standpunktets § 3.5. har følgende ordlyd:

3.5. Reglerne gælder, når den erhvervsdrivende selv retter henvendelse til en bruger af et socialt medie, og når den erhvervsdrivende præmierer eller på anden måde belønner eller opfordrer brugerne af et socialt medie til at sprede meddelelser fra den erhvervsdrivende, som nævnt under punkt 3.1. og 3.4., til andre brugere.

3.5.1. En handling anses for præmieret eller belønnet, hvis brugeren kan opnå en fordel, fx en rabat, opnå eller få forøget en vinderchance i en konkurrence eller der på anden måde skabes et incitament til at sprede meddelelsen.

Konkurrencen gik ud på, at en gæst i dyreparken skulle tage et billede, som han eller hun skulle dele via Facebook. Forbrugerombudsmanden gik i den forbindelse ud fra, at når konkurrencen foregik via Facebook, så ville brugerens billede automatisk blive slået op på brugerens væg, hvorfra det ville blive spredt til vennernes nyhedssider. Vennerne kunne herefter stemme på billedet. Den konkurrencedeltager, hvis billede fik flest stemmer, ville vinde konkurrencen.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var hans opfattelse, at dyreparken med den påtænkte konkurrence, hvor deltagelsen var betinget af, at deltageren delte billedet og dermed formentlig også oplysninger om dyreparken med sine venner, var omfattet af den situation, der beskrives i standpunktets pkt. 3.5.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at han ikke vidste, hvilken tekst der ville blive anvendt, når deltageren delte billedet. Var der tale om et reklamebudskab eller branding af dyreparken, ville henvendelsen være omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 3. Hvis det ikke fremgik af henvendelsen, at den kommer fra dyreparken, ville det kunne rejse spørgsmål om reklameidentifikation, som er beskrevet under standpunktets pkt. 2.

Betydningen af, at der var tale om anden elektronisk kommunikation fra den erhvervsdrivende er, at de venner, der modtager billedet og oplysningerne om dyreparken på deres nyhedsside, skal have mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser fra dyreparken, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 3 og stk. 5, således at de ikke ved en senere lejlighed modtager markedsføringshenvendelser fra dyreparken.