Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/10679

Lovgivning

  • 1
  • 4

Ikke-erhvervsdrivende skal kontakte venner lovligt med kommercielle budskaber fra en virksomhed

Såfremt en virksomhed benytter sig af ikke-erhvervsdrivende til at kontakte venner personligt med henblik på at viderebringe kommercielle budskaber, skal virksomheden sikre sig, at vennerne bliver kontaktet på lovlig vis.

En erhvervsdrivende ønskede at benytte ikke-erhvervsdrivende til at kontakte venner personligt med henblik på at viderebringe virksomhedens kommercielle budskaber. Den erhvervsdrivende ønskede i den forbindelse at belønne både den ikke-erhvervsdrivende og vennerne med deltagelsen i en konkurrence om et rejsegavekort på 15.000 kr.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at såfremt den ikke-erhvervsdrivende kontakter en ven på dennes bopæl eller på et sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, vil fremgangsmåden være i strid forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.
 
Det er den erhvervsdrivende, der skal sikre sig, at bestemmelsen bliver overholdt. Dette indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de ikke-erhvervsdrivende skal instrueres i, at, at de alene må kontakte deres venner med henblik på at viderebringe den erhvervsdrivendes kommercielle budskaber på steder, hvortil der er almindelig adgang, fx på gaden eller på en café.

For så vidt angår rejsegavekortet, udtalte Forbrugerombudsmanden, at deltagelsen i en konkurrence om et rejsegavekort på 15.000 kr., der sker på lige fod med de andre deltagere, ikke vil skabe et særligt incitament for de ikke-erhvervsdrivende til at viderebringe den erhvervsdrivendes kommercielle budskaber.