Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00223

Lovgivning

  • 1

Netauktionsfirma har betalt erstatning til købere i sag om "sælgersnyd"

Ni auktionskøbere fik samlet ca. 50.000 kr. i erstatning, svarende til 80% af deres tab. Det var resultatet af et forlig, som et netauktionsfirma indgik med Forbrugerombudsmanden. Køberne var blevet snydt af en sælger, der havde modtaget betaling for en række auktionsvarer, men varerne blev aldrig leveret til køberne.

På baggrund af en udsendelse i TV2’s forbrugerprogram Basta tilbage i 2008 besluttede Forbrugerombudsmanden at gå ind i sagen for at vurdere et muligt erstatningsansvar for netauktionsfirmaet.

Der var tale om en sælger, som havde udbudt flere elektronikvarer til salg på auktionssiden. En registreret bruger af siden gjorde netauktionsfirmaet opmærksom på flere mistænkelige omstændigheder ved auktionerne, og firmaet valgte derefter at lukke auktionerne midlertidigt for at undersøge nærmere.

Efter undersøgelserne genåbnede firmaet auktionerne, som blev afsluttet med salg til flere købere, der betalte ved bankoverførsel til sælgeren uden dog at modtage varerne.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at netauktionsfirmaet i den konkrete sag havde handlet i strid med god markedsføringsskik og ifaldt erstatningsansvar for ikke at have foretaget tilstrækkelige undersøgelser af de mistænkelige omstændigheder inden auktionernes genåbning.

Netauktionsfirmaet afviste at have gjort noget forkert. Forbrugerombudsmanden fastholdt imidlertid og udtog i 2011 stævning mod firmaet. Retssagen skulle have været hovedforhandlet i foråret 2014, men er bortfaldet som følge af forliget. Som led i forliget har netauktionsfirmaet erkendt i det konkrete tilfælde at have begået fejl, og at firmaet således har pådraget sig et erstatningsansvar for de tab, køberne havde lidt.