Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02881

Lovgivning

  • 1
  • 6 8

Mulighed for at frabede sig fremtidige opkald fra analyseinstitutter

Når analyseinstitutter ringer ud og foretager markedsundersøgelser mv., har man mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser fra virksomheden.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, der havde fået det indtryk, at han ikke havde mulighed for at frabede sig henvendelser fra et analyseinstitut.

Analyseinstituttet meddelte, at det måtte bero på en misforståelse, og at man altid respekterede borgernes ønske om ikke at ville kontaktes. Forbrugerombudsmanden fandt på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere det konkrete analyseinstitut, men meddelte dog generelt, at det følger af markedsføringslovens § 1, at et analyseinstitut skal respektere en forbrugers ønske om ikke at ville kontaktes.

Et analyseinstitut må normalt gerne tage kontakt til forbrugere, da de typisk ikke vil være omfattet af forbuddet mod henvendelser fra erhvervsdrivende i forbrugeraftalelovens § 6 eller reglerne for Robinsonlisten.

Da uanmodede telefonopkald af nogle kan opfattes som påtrængende og generende, er det dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det vil være bedst i overensstemmelse med god markedsføringsskik, såfremt et analyseinstitut respekterer en forbrugers udtrykkelige ønske om ikke i fremtiden at ville kontaktes. Dette var også tilfældet i den konkrete sag.