Sag

Opdateret


16/05951

  • 1

Særskilt omdeling af tillæg til en avis skulle respektere Nej Tak

En lokalavis omdelte et reklametillæg til adresser, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer - Nej tak”. Da tillægget ikke blev omdelt sammen med en gratisavis, som det plejede, var omdelingen i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

En forbruger, som var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”, klagede over omdeling af et tillæg, som efter klagers opfattelse var reklame.

Lokalavisen som udgav tillægget oplyste, at tillægget egentlig var et tillæg til en gratisavis, men det var blevet omdelt særskilt uden hovedavisen. Det var usikkert i hvor mange tilfælde tillægget var blevet omdelt til adresser tilmeldt en ”Nej tak-ordning”.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at allerede fordi mindre end en tiendedel af tillægget kunne karakteriseres som redaktionelt stof, opfyldte tillægget ikke kravet i retningslinjerne til en gratisavis/et skrift om, at det skal have ”et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold”. Desuden vurderede Forbrugerombudsmanden, at der i vidt omfang var en direkte tilknytning mellem det redaktionelle indhold og annoncerne i tillægget.

På den baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at tillægget ikke kunne karakteriseres som en gratisavis/et skrift, og derfor skulle omdeling af tillægget respektere begge ”Nej tak”-ordninger.

Den særskilte omdeling af tillægget til en adresse, der var tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”, var i strid med retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Forbrugerombudsmanden tog ikke stilling til, om omdeling af tillægget sammen med hovedavisen ville være i overensstemmelse med retningslinjerne.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at hvis redaktionelt stof blev skrevet på baggrund af en aftale om eksponering mellem lokalavisen og den virksomhed, der blev omtalt, skulle omtalen tydeligt markeres som reklame.

Forbrugerombudsmanden forudsatte, at lokalavisen for fremtiden ville overholde reglerne.