Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/04195

Lovgivning

  • 1
  • 3
  • 8
  • 9

Samlekort-kampagne var i orden

En kampagne, der gik ud på, at kunder kunne få samlekort afhængig af, hvor meget de købte for, var ikke vildledende eller i strid med god markedsføringsskik.

En supermarkedskæde lancerede en kampagne, der gik ud på, at forbrugere ved køb af varer for 100 kr. kunne få udleveret en pakke med fire samlekort. Nogle af kortene var ”special-kort”, som blev fremstillet i et mindre oplag end de almindelige kort.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager, der i hovedtræk vedrørte to klagepunkter:

1: Specialkortene var nærmest umulige at få fat på.

2: Der var tale om en aggressiv markedsføring, der rettede sig mod børn, som skulle lægge pres på deres forældre for at få forældrene til at handle i de forretninger, som tilbød samlekortene, eller handle mere.

For så vidt angik klager over antallet af specialkort lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at der var en reel mulighed for at samle alle kortene, herunder special-kortene og derfor var kampagnen ikke vildledende efter Forbrugerombudsmandens opfattelse.

For så vidt angik klagen over, at kampagnen rettede sig mod børn og unge, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at kampagnens virkemiddel bl.a. var at skabe et ønske hos børn om at få samlekortene og på den måde påvirke forældre til at handle i de forretninger, der tilbød samlekortene og/eller handle mere i disse forretninger.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at kampagnen næppe ville være i strid med markedsføringslovens bestemmelser, hvis spørgsmålet blev prøvet ved domstolene, da det ikke er børn men derimod forældre der i sidste ende beslutter, hvor og hvor meget der skal købes ind.

Forbrugerombudsmanden henviste bl.a. til en sag fra 2002 anlagt ved Sø- og Handelsretten, hvor retten vurderede lovligheden af markedsføring, der baserede sig på at påvirke børn og forældre. Et teleselskab havde aftalt med sportsforeninger, at foreningerne skulle arbejde aktivt for tegning af abonnementer til foreningens støtter og medlemmer – hvoraf en del var børn - til gengæld for, at teleselskabet støttede foreningerne økonomisk. Retten udtalte, at kampagne ikke var i strid med god markedsføringsskik, da børn og unge under 18 år ikke selv kunne tegne et mobilabonnement. Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at det var forældrenes beslutning, om der skulle tegnes et abonnement og fastslog, at teleselskabets markedsføring var lovlig.