Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-110/1-6

Lovgivning

  • 1

Aggressiv markedsføring af kreditfaciliteter

Der var eksempler på, at erhvervslivet enten uopfordret udstyrede forbrugere med en kreditramme eller uanmodet fremsendte kreditkort, der gav ret til kreditudvidelser. Forbrugerombudsmanden henstillede til, at de erhvervsdrivende dæmpede denne aggressive form for markedsføring.

Forbrugerombudsmanden udsendte i maj måned 1997 et hyrdebrev til erhvervs- og interesseorganisationerne i anledning af en meget pågående markedsføring af kreditfaciliteter overfor forbrugere. Der var eksempler på, at erhvervslivet enten uopfordret udstyrede forbrugere med en kreditramme eller uanmodet fremsendte kreditkort, der gav ret til kreditudvidelser. Hertil kom markedsføring i form af rentefri lån, lån der først skulle afdrages på et senere tidspunkt, samt lån der skulle afdrages over ganske lange perioder ved forbrugskøb.

Som eksempler herpå nævnte Forbrugerombudsmanden markedsføringstiltag af typen:

"Opfat lånekortet som et tilbud til dig om et lån på 25.000 kr."
"12 mdr. rentefri kredit nu!"
"Køb alt det du behøver ­ uden at betale en krone!"
"Rentefri forårsfornemmelser"
"Rentefristed! ... Helt fri for renter ... 12 mdr. rentefri kredit lige nu."

Forbrugerombudsmanden udtalte, at disse markedsføringstiltag var egnet til at fremme impulslån, og at forbrugeren tilskyndes til at undlade at undersøge kreditmarkedet yderligere, hvorved forbrugerne kunne gå glip af konkurrencedygtige alternative tilbud, forinden de træffer beslutning om anvendelse af en kreditfacilitet. Dette gjaldt ifølge Forbrugerombudsmanden særligt i forhold til unge, som relativt let kan fristes til at stifte gæld uden nødvendigvis at have det fornødne overblik over deres muligheder for tilbagebetaling og over, om tilbudet er fordelagtigt.

Herved fandt Forbrugerombudsmanden, at grænserne for, hvad der er markedsføringsmæssigt acceptabelt var nået, og at grænsen i nogle konkrete tilfælde var overskredet (se fx sagen 1997-2011/5-87 som nævnt under afsnit 2.1.2.2.). Forbrugerombudsmanden henstillede på denne baggrund over for erhvervslivet, at man også i lyset af, at Nationalbanken havde givet udmeldinger om, at det var vigtigt at undgå en overophedning af den danske økonomi, fremover dæmpede aggressiviteten i markedsføringen af de nævnte typer kreditfaciliteter overfor forbrugere ­ og navnlig, at man undgik tilbud, som på unuanceret måde fremhævede fordelene ved den pågældende kreditfacilitet. (1997-110/1-6)

Juridisk Årbog 1997, side 32-33