Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-110/1-6

Lovgivning

  • 1

Aggressiv markedsføring af kreditfaciliteter

Der var eksempler på, at erhvervslivet enten uopfordret udstyrede forbrugere med en kreditramme eller uanmodet fremsendte kreditkort, der gav ret til kreditudvidelser. Forbrugerombudsmanden henstillede til, at de erhvervsdrivende dæmpede denne aggressive form for markedsføring.