Sag

Opdateret


15/12089

  • 1

Reklame uden påført navn kunne ikke lovligt omdeles som dør-hænger

En virksomhed kunne ikke lovligt få omdelt reklame uden påført navn som dør-hænger. Reklamen kunne derimod lovligt omdeles til modtagernes postkasser, hvis ”Nej tak”-ordningerne blev respekteret.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om deres distributører lovligt kunne omdele en reklame for virksomheden som dør-hænger, uden påført navn på modtagerne.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at forsendelser uden påført navn ikke må sættes i dørhåndtag eller lignende ved omdeling, jf. bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder § 8, stk. 6, jf. stk. 1.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at omdeling af forsendelser uden påført navn skal ske på en ordentlig og hensigtsmæssig måde til mindst mulig ulempe for modtagerne. Forbrugerombudsmanden fandt, at omdeling af reklamen som dør-hænger ikke opfyldte dette krav, og at omdelingen derfor også ville være i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at distributørerne derimod lovligt kunne omdele reklamen for virksomheden til modtagernes postkasser, medmindre adresserne var tilmeldt en af de to ”Nej tak”-ordninger.