Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1999-4054/5-28

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 6 8

Reklamefinansieret telefoni

Teleudbyder tilbudte gratis telefoni mod, at forbrugerne accepterede at samtalen hvert andet minut blev afbrudt af reklamer. Forbrugerombudsmanden fandt, at der var tale om aggressiv og utilbørlig markedsføring i strid med markedsføringsloven.

En teleudbyder markedsførte et produkt, hvorefter forbrugerne kunne ringe gratis mod at acceptere, at samtalen ca. hvert andet minut blev afbrudt af reklameindslag. Såvel abonnenten som modtageren af opkaldet kunne høre reklamebudskaberne. Konceptet blev også tilbudt til børn og unge under 18 år.

Forbrugerombudsmanden fandt, at reklameindslag under en telefonsamtale var en aggressiv og utilbørlig markedsføring, idet konceptet pånødede modtagere af sådanne opkald reklamer på tidspunkter, hvor de ikke var forberedte herpå, og i situationer, hvor de af høflighed over den, der ringede op, ikke ville afbryde samtalen. Konceptet kunne endvidere efter omstændighederne indebære en overtrædelse af forbudet mod uanmodet telefoniske henvendelser i lov om visse forbrugeraftaler, § 2 [nu § 6]. Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at konceptet var i strid med god markedsføringsskik. At forbrugerne havde mulighed for skriftligt at fravælge sig sådanne opkald fra andre abonnenter ændrede ikke Forbrugerombudsmandens vurdering, idet man ikke kan pålægge forbrugerne en aktiv handling for at beskytte sig imod en ulovlig handling.

Efter forhandling meddelte den erhvervsdrivende, at man ville ændre konceptet. Forbrugere, der modtog opkald fra en reklamefinancieret telefon, ville fremover blive informeret om, at de kunne fravælge reklamespot via "tryk selv", uden at dette afbrød den igangværende samtale. Et sådant fravalg medførte derimod, at modtageren ikke fremover ville kunne modtage sådanne opkald. Aldersgrænsen for tegning af et abonnement blev sat op til 13 år, og den erhvervsdrivende gav tilsagn om, at reklamespots ved opkald fra børn og unge ville overholde Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring over for børn og unge. (1999-4054/5-28)